خرید و مشاوره فنی : ۰۲۶-۳۳۵۲۱۴۰۵
تاثر روان کننده ها و فوق روان کننده ها بر ویژگی های بتن
1400/01/12
ادامه مطلب prev icon

تاثر روان کننده ها و فوق روان کننده ها بر ویژگی های بتن

جدا از امر روان ‌کنندگی و بالا بردن کارایی بتن، مواد روان ‌کننده باعث افزایش مقاومت بتن نیز می ‌شوند. روان‌ کننده ‌ها و فوق روان ‌کننده‌ ها به مانند دیگر افزودنی ‌ها، شامل مدل ‌های مختلفی می ‌شوند که هر کدام از مواد مختلفی ساخته شده است.