خرید و مشاوره فنی : ۰۲۶-۳۳۵۲۱۴۰۵
کاربرد مواد حباب زا در بتن چیست؟
1400/03/08
ادامه مطلب prev icon

کاربرد مواد حباب زا در بتن چیست؟

با اضافه کردن مواد حباب ساز به بتن استحکام و دوام آن افزایش می یابد و با ایجاد حباب های ریز و یکنواختی از هوا در داخل بتن تازه، از بتن های سـخت شده، در برابر یخ زدگی و ذوب شدن یخ ها در طی عمر بتن محافظت می نمایند. مواد افزودنی حباب ساز می توانند هم به صورت پودر و هم به شکل مایع به کار روند که بر اساس دستورالعمل تولید کننده آن ها با شروع ترکیب کردن بتن به آن اضـافه خواهد شد که در داخل بتن می توانند میلیون ها حباب هوا در اندازه های مختلف به وجود آورند.
تاثر روان کننده ها و فوق روان کننده ها بر ویژگی های بتن
1400/01/12
ادامه مطلب prev icon

تاثر روان کننده ها و فوق روان کننده ها بر ویژگی های بتن

جدا از امر روان ‌کنندگی و بالا بردن کارایی بتن، مواد روان ‌کننده باعث افزایش مقاومت بتن نیز می ‌شوند. روان‌ کننده ‌ها و فوق روان ‌کننده‌ ها به مانند دیگر افزودنی ‌ها، شامل مدل ‌های مختلفی می ‌شوند که هر کدام از مواد مختلفی ساخته شده است.