خرید و مشاوره فنی : ۰۲۶-۳۳۵۲۱۴۰۵
قطعات دستگاه علف زن
1400/02/08
ادامه مطلب

قطعات دستگاه علف زن

امروزه از دستگاه علف زن به جای داس، قیچی و اره در کارهای باغبانی برای کوتاه و یا هرس کردن علف، درخت و چمن استفاده می شود. این دستگاه از قسمت های مختلفی همچون: موتور، تیغه، دسته، میل یا لوله وسط، کلید قطع و غیره ساخته شده است.