خرید و مشاوره فنی : ۰۲۶-۳۳۵۲۱۴۰۵
حفظ و نگهداری تجهیزات آبیاری قطره ای
1400/03/20
ادامه مطلب prev icon

حفظ و نگهداری تجهیزات آبیاری قطره ای

استفاده از روشهای نوین آبیاری ، از جمله آبیاری قطره ای با نوار تیپ، گام مهمی در جهت استفاده بهینه از این منابع محدود آبی با بیشترین بازده است.دانستن اصول نگهداری سیستم آبیاری قطره ای باعث کاهش هزینه های نگهداری و در نتیجه استفاده صحیح و بهینه از سیستم آبیاری می شود.