خرید و مشاوره فنی: 33521405-026

تفاوت کولتیواتور و روتیواتور

فهرست مطالب

تفاوت تیلر کولتیواتور و روتیواتور در چه چیز است؟

صحبت از کشاورزی که در میان باشد، نگاه بسیاری از افراد عادی همچنان در دنیای کلاسیک سیر می ‌کند. دنیایی که در آن عملیات های سخت و سنگین آماده سازی زمین به جهت کشت گیاهان محتمل‌ ترین تصویری است که از مجموعه فعالیت‌ های کشاورزی برای هر کسی تداعی خواهد شد. در این تصویرسازی احتمالاً شاهد کشاورزی هستید که می خواهد همراه با چند ابزار بسیار ساده و اما کلاسیک، زمینی را به اصطلاح شخم زده و آن را برای کشت گیاهان آماده سازد؛ اما از این فضای کلاسیک که خارج شویم، خیلی سال است که دیگر کشاورزی جدا از دنیای ساده اما تاریخی در این امر شده است. حالا همراه با عصر ماشینی سازی فعالیت ‌های صنعتی تا کشاورزی، می توانید شاهد انواع دستگاه ها تا ماشین های خودکار و نیمه خودکار باشید که هر کدام می توانند وظایفی را به نحو کاملی به انجام رسانند. مانند تیلر کولتیواتور و روتیواتور که در جمع ابزار های ماشینی برای صنعت کشاورزی بسیار شناخته شده هستند.

برای هر کسی که می‌ خواهد در فضای امروز صنعت کشاورزی یک کشاورز فعال و پویا باشد، تیلر کولتیواتور و در کنار آن انواع روتیواتور از جمله ماشین ‌آلات با اهمیت محسوب می شوند. خرید کولتیواتور با همین ایده که برای کشاورزان امروزی یک الزام شده است، امری حتمی خواهد شد. قیمت تیلر کولتیواتور اگر چه در جمع تجهیزات با رنج قیمت بالایی قرار دارد؛ اما در مقابل برای زمین های کوچک زراعی و یا برخی از زمین ها با کشت محصولاتی خاص، استفاده از تیلر کولتیواتور منطقی ترین ابزار برای آماده سازی زمین می باشد. در این بین در مقابل تریلر کولتیواتور ماشین دیگری نیز وجود دارد که با هدف آماده سازی زمین در ابعاد کوچک طراحی شده است. روتیواتور، ماشینی است که به مانند تیلر کولتیواتور در این روز های دنیای کشاورزی، دستگاه شناخته شده ایست.

آیا وظایف در تیلر کولتیواتور و روتیواتور یکسان است؟

این دو دستگاه، ساختاری شبیه به هم دارند و با هدف نهایی آماده سازی خاک به جهت کشت گیاهان مورد استفاده قرار می ‌گیرند. این شباهت ها در این دو دستگاه باعث شده تا بسیاری از فعالان در عرصه کشاورزی این دو را با یکدیگر اشتباه بگیرند و یا آنکه در شرایطی نادرست به جای یکدیگر مورد استفاده قرار دهند؛ اما تفاوت تیلر روتیواتور و تریلرکولتیواتور یک امر بدیهی است. این دو ماشین به هیچ حالت از اهدافی شبیه به هم در هنگام طراحی برخوردار نیستند. اگر چه می‌ توانند تا حدودی وظایف یکدیگر را تأمین سازند؛ اما کارکرد حرفه ‌ای در تیلر کولتیواتور تا روتیواتور به آن اندازه است که اشتباه در به کارگیری از آنها می ‌تواند مسیر حرفه ‌ای در کاشت گیاهان را مختل سازد.

از آنجا که قیمت کولتیواتور به همراه قیمت تیلر شخم زن کشاورزی یا همان روتیواتور در اندازه ‌هایی نیست که بتوان در زمان خرید اشتباه، از کنار اعداد قابل توجه آنها عبور کرد و به راحتی در سطح بازار اقدام به خرید کولتیواتور دیگری داشت، ضرورت دارد که از همان بتدای امر در هنگام خرید کولتیواتور و یا روتیواتور متوجه تفاوت های حاکم میان آنها باشیم. درک تفاوت تیلر و کولتیواتور است که می‌ تواند نیاز های ما را مشخص ساخته و به نوعی در امر خرید کولتیواتور تا روتیواتور راهنمای مطلوبی برای ما باشد.

دستگاه کولتیواتور چیست؟

تیلر کولتیواتوردستگاهی نیست که با هدف شخم زنی زمین طراحی شده باشد. اگر چه همراه با تیغه های خود عملیاتی شبیه به شخم زدن زمین را شبیه سازی می کند؛ اما هدف نهایی از طراحی تیلر کولتیواتور در مخلوط نمودن کود و کمپوست با خاک نرم از قبل شخم خورده می باشد.

اصل ماجرا این گونه تعریف شده است که در عملیات های مقدماتی کشاورزی وقتی که می‌ خواهند خاکی را به جهت کشت آماده سازند، این خاک باید در گام اول شخم زده شود تا از سختی در آمده و به یک زمین با خاکی نرم بدل شود. در گام دوم نیاز است که خاک غنی گردد. این مرحله همراه با اضافه کردن کود های گوناگون به خاک و مخلوط نمودن آن با خاک به طوری که کاملاً یکدست شود، همراه خواهد شد.

دستگاه شخم زن یک دستگاه با توان بالا و در عین حال تیغه هایی تیز و سخت و نازک است. به طوری که می تواند به راحتی در اعماق خاک نفوذ کرده و آن را زیر و رو کند؛ اما دستگاه شخم زن مطلوب در امر اختلاط خاک نیست. اختلاط خاک تیغه هایی پهن تر می خواهد. تیغه هایی که می توانند مانند بیلی پهن، مقدار قابل توجهی از خاک را برداشته و زیر و رو کنند. برای این منظور تیلر کولتیواتور را طراحی کرده اند. تیلر کولتیواتور دستگاهی است که پس از اتمام عملیات شخم زنی و پخش کود ها و کمپوست ها به کار می آید. تیلر کولتیواتور از توان بالایی برخوردار نیست. قابلیت شکافتن خاک سخت را ندارد؛ اما همراه با طراحی تیغه هایی که دارد، به خوبی می تواند خاک را با کود اختلاط نموده و در نهایت خاکی نرم و کاملاً یکدست حاصل آورد. از این رو در عملیات ‌های خاک ورزی، انواع تیلر کولتیواتور در دسته ماشین ‌آلات ثانویه قرار می گیرند. درست در زمانیکه می ‌خواهید خاک را به شکل یک دست شده نهایی سازید و مقدمات بذرپاشی را فراهم آورید یک دستگاه تیلر کولتیواتور خیلی به کار خواهد آمد.

تیلر روتیواتور با چه هدفی طراحی شده است؟

همه می ‌دانیم که اولین اقدام به جهت کاشت محصولات کشاورزی، شخم زدن خاک می باشد. از همان ابتدا که انسان های نخستین متوجه این واقعیت شده اند که گیاه برای عمل آوری باید در خاکی نرم کاشته شود، عملیات شخم زنی را ابداع کردند و دستگاه های شخم زن ابتدایی را ساختند. دستگاه ‌هایی که در تمام تاریخ کشاورزی همراه آن هستند و در تمام این عمر طولانی از یک مشخصه مشترک بهره مند می باشند. هر دستگاهی که با هدف شخم زنی خاک طراحی می ‌شود، باید به مقدار قابل توجهی سخت و محکم باشد. مانند تیلر روتیواتور که دستگاه شخم زن امروزی است و در طراحی آن، سرسختی حرف اول را می ‌زند.

اما جدا از طراحی مقاوم در تیغه های دستگاه شخم زن مانند تیلر روتیواتور، مشخصه دیگری نیز همراه طراحی تیغهه های آنها شده است. تیغه در دستگاه شخم زن باید بتواند به راحتی سطح خاک سخت را شکافته و در آن نفوذ کند و در ادامه همراه با نفوذ در اعماق خاک به راحتی آن را زیر و رو سازد. از این رو درست در عکس طراحی در تیلر کولتیواتور این تیغه ها همراه با بدنه ای نازک، سری تیز و طرحی گوه مانند هستند. به این ترتیب می توانند به راحتی در اعماق خاک نفوذ کرده و آن را شخم بزنند.

تیلر روتیواتور نیز که از جمله دستگاه شخم زنی می باشد، دارای چنین طراحی در تیغه های خود است. روتیواتور ها با این ایده در طراحی، با هدف نفوذ در اعماق سخت خاک است که طراحی شده اند و استفاده از آنها در مراحل نخست خاک ورزی مورد توجه می باشد.

تفاوت تیلر و کولتیواتور از طراحی تا کاربرد

بسیار دیده شده است که کشاورزان، انواع دستگاه های تیلر روتیواتور و تیلر کولتیواتور را به جای یکدیگر استفاده می‌ کنند. این برداشت اشتباه در کارکرد این دو دستگاه تا جایی ادامه دارد که گاها شاهد خرید تیلر کولتیواتور با هدف استفاده به جای دستگاه شخم زن هستیم. عکس این ماجرا نیز بسیار دیده می شود. زمانیکه از دستگاه شخم زن روتیواتور با هدف اختلاط خاک و کود استفاده شود.

واقعیت آن است که شاید در ظاهر، این دو دستگاه از ساختاری مشابه در طراحی برخوردار باشند و یا اینکه بتوانند به نوعی کارکرد های مشابهی را حاصل آورند؛ اما در نهایت هرگز نمی ‌توانند آن هدف مطلوب را در صورت استفاده اشتباه تامین سازند. در این حالت نتیجه کار زمانی مشخص خواهد شد که عملیات کشت صورت گرفته است و محصول آن کیفیت مطلوب و مورد انتظار را نخواهد داشت. در چنین حالتی دیگر خیلی دیر است و هیچ اقدام اصلاحی مقدور نخواهد شد؛ اما اگر بخواهیم درک بهتری از تفاوت تیلر و کولتیواتور داشته باشیم، باید این دو دستگاه را در مقام کارآیی مورد تحلیل قرار دهیم. از این رو می توانیم برای انواع روتیواتور در مقابل کولتیواتور از نگاه کارایی، این گونه دسته بندی نمود:

×     کاربرد های تیلر روتیواتور در زمین ‌های کشاورزی

-         شخم زنی عمیق

-         شل کردن خاک های سنگین

-         شکستن لایه های سخت زیرین

×     کاربرد های تیلر کولتیواتور در زمین ‌های کشاورزی

-         سله کشی و هم زدن خاک

-         مخلوط کردن کود و کمپوست

-         کنترل علف های هرز

در همین قیاس ساده به راحتی می توانید متوجه تفاوت تیلر و کولتیواتور در فضا های کاری باشید. از آنجا که هر دستگاهی را در مقام طراحی با در نظر داشتن نیاز هایی که قرار است دستگاه مذکور مرتفع سازد، می ‌سازند؛ هر گونه استفاده خارج از مصارف پیش بینی شده می‌ تواند تبعاتی برای دستگاه و یا هدف مذکور از دستگاه داشته باشد.

قیمت کولتیواتور مقدار قابل توجهی است. آنقدر که واقعاً نمی توان ریسک شخم زنی در زمین های سخت را همراه با تیلر کولتیواتور کم توان نمود. در مقابل خطر عدم غنی ‌سازی خاک در هنگام استفاده از تیلر روتیواتور با هدف اختلاط خاک با کود وجود دارد. خطری که می تواند در آینده ای نزدیک سطح باروری خاک را تهدید کند.

   مرتب‌سازی مقالات:

  • پیش‌فرض
  • جدید‌ترین
  • پربازدیدترین
  • بیشترین امتیاز

   جدید‌ترین مقالات:

  مشاهده مقالات بیشتر
  دیدگاه خود را در مورد این مطلب بنویسید:
  کاربر میهمان

  تایید و ارسال
  انصراف
  دیدگاه کابران:
   نمایش دیدگاه‌های بیشتر