خرید و مشاوره فنی: 33521405-026

خرید یا اجاره بتونیر

ساخت بتن با دستگاه میکسر بتن

فهرست مطالب

برخی علاقه دارند که بتونیر را اجاره کنند و در پایان عملیات بتن ریزی دستگاه را همراه با مبلغ اجاره بها تحویل صاحبانش دهند؛ اما عده ‌ای دیگر، اجاره بتونیر را امری غیر حرفه‌ ای می‌ دانند. در نگاه این عده خرید میکسر بتن، منطقی ترین کاری است که در حین اجرای عملیات های بتن ریزی ساختمان باید اجرایی شود.

ساخت بتن با دستگاه میکسر بتن

در اجاره یا خرید میکسر بتن، شما کدام را انتخاب می کنید؟

همه فعالان در عرصه های گوناگون ساخت انواع اسکلت های فلزی، می ‌دانند که برای انجام پروژه ‌های کوچک و بزرگ خود، لاجرم به یک یا چند دستگاه میکسر بتن ریزی نیاز دارند. اگر چه تمام این افراد خبره نیاز به این تجهیز را ضروری می دانند؛ اما همه آنها رفتار یکسانی در مواجهه با تأمین میکسر بتن ریزی ندارند. برخی علاقه دارند که بتونیر را اجاره کنند و در پایان عملیات بتن ریزی دستگاه را همراه با مبلغ اجاره بها تحویل صاحبانش دهند؛ اما عده ‌ای دیگر، اجاره بتونیر را امری غیر حرفه‌ ای می‌ دانند. در نگاه این عده خرید میکسر بتن، منطقی ترین کاری است که در حین اجرای عملیات های بتن ریزی ساختمان باید اجرایی شود.

میکسر بتن دنده کمر 250 لیتری

دسته دوم یعنی کسانیکه به هر دلیلی خرید میکسر بتن را ضروری می دانند، همواره این تجهیز را از بدیهی ترین عملیات های ساختمان سازی می دانند. آنها می گویند، چگونه است که باید یک تجهیز بدیهی، تحت شرایط اجاره در اختیار پروژه های حساس به زمان قرار گیرد؟ شاید خرید یا ساخت میکسر بتنونیر در زوایای گوناگون، با منفعت های کلی برای پروژه همراه باشد؛ اما آن دسته که همچنان پای خود را بر اجاره میکسر بتن می فشارند نیز ایده ‌های خود را دارند.

در این مقاله می خواهیم ماجرای استفاده از میکسر بتن ریزی را در دو تصمیم متفاوت مدیریتی بررسی کنیم. اینکه باید خرید میکسر بتن در محاسبات بودجه ای هر پروژه ‌ای تعریف شده باشد و یا اینکه می توان همراه با اجاره میکسر بتن ریزی به نوعی، بار مالی خرید میکسر بتن را مرتفع ساخت.

چرا برخی از ساختمان سازها، اجاره میکسر بتن را می پسندند؟

شاید در نگاه اول و از دید غیرحرفه ای ها، نگاه کسانیکه سعی در خرید یا ساخت میکسر بتونیر دارند، منطقی تر به نظر آید. به هر حال داشتن و یا ساخت بتونیر در هر شکل و حالتی که در نظر بگیرید، ظاهراً ارجحیت دارد بر اینکه این تجهیز را اجاره کنیم؛ ولی بگذارید این ماجرا را از نگاه کسانیکه می خواهند در مسیر خرید و فروش میکسر بتن قرار نگرفته و با یک اجاره نامه ساده سر و ته ماجرا را هم بیاورند، بررسی کنیم. ببینیم چرا آنها اجاره میکسر بتن را به خرید میکسر بتن و یا ساخت بتونیر ترجیح می ‌دهند؟

قیمت میکسر بتن:

 •      میکسر بتن ریزی تجهیز گران ‌قیمتی است: اصولا هر تجهیزی که گران می ‌شود، دیدگاه‌ های جانبی در نحوه برخورداری از آن ابداع می گردد. مانند اجاره میکسر بتن که ناشی از قیمت میکسر بتن است. البته قیمت میکسر بتن در تمام سایز ‌های این تجهیز مقدار قابل توجهی ندارد. بتونیر های کوچک می توانند در قبال هزینه های جاری ساختمان از قیمت میکسر بتن قابل توجیهی برخوردار شوند؛ اما اگر حجم میکسر بتن ریزی از اندازه ‌ای تجاوز کند، مثلاً در سایز ‌های بیش از ۷۵۰ لیتری، دیگر نمی ‌توان به این سادگی ها از کنار قیمت میکسر بتن عبور کرد؛ ولی در جواب این تفکر که قیمت میکسر بتن، دلیل اصلی در عدم خرید میکسر بتن است و می ‌تواند راه اجاره را باز کند، باید گفت که اگر ساختمان ساز حرفه ای هستید و عملیات های بتن ریزی، قسمت اصلی در کار های شما است، چگونه می خواهید بدون خرید میکسر بتن مسیر توالی پروژه های ساختمانی خود را به انجام رسانید؟!

بتونیر گازوئیلی 250 لیتری

برای کسانیکه می ‌خواهند یکبار ساختمان بسازند و پس از آن دیگر هدفی با این ابعاد ندارند، منطقی است که خرید میکسر بتن را در اولویت کار های خود قرار ندهند. به هر صورت می شود برای یکبار عملیات بتن ریزی، اجاره میکسر بتن را به انجام رسانید؛ اما مگر ساختمان سازی در دنیای امروز فقط در یکبار بتن ریزی خلاصه می ‌شود؟ ساختمان ‌ها در دنیای امروز فراتر از یک طبقه هستند و هر طبقه در زمانی مجزا نیاز به عملیات بتن ریزی دارد. آیا منطقی است که برای تکمیل عملیات بتن ریزی در هر طبقه از بنا، یکبار اجاره میکسر بتن را به انجام رسانید و یا اینکه با خرید میکسر بتن خیال خود را از داشتن تجهیزی به این با اهمیتی آسوده نمود؟ قیمت میکسر بتن با این دیدگاه، دیگر نمی تواند مانع بزرگی در خرید میکسر بتن باشد.

حجم بالای میکسر بتن:

میکسر بتن ریزی یک تجهیز با حجم زیاد است: اصولاً در فروش و خرید میکسر بتن همه علاقه دارند تا در ظرفیت ‌های برابر از ابعاد کوچکتر بتونیر بهره ‌مند شوند. هر چند این دقت در ساخت بتونیر می‌ تواند باعث افزایش قیمت میکسر بتن شود. یک دلیل منطقی آن است که فضای کافی در کارگاه ساختمانی به جهت استقرار میکسر بتن ریزی ندارند. بعضی ها هم این کمبود فضا را بهانه می کنند تا ماجرای خرید میکسر بتن را تبدیل به اجاره آن نمایند؛ اما واقعاً نمی ‌شود این دلیل را آنچنان با اهمیت نشان داد. تمام کسانیکه به نوعی فعال در عرصه فروش بتونیر هستند، بر این ادعا صحه می گذارند که حجم دستگاه مانع دست و پاگیری در فعالیت های ساختمانی نیست. گاها در فروش بتونیر شاهد عکس این اتفاق هستیم.

بتونیر مجهز به الکتروموتور 3 اسب تکفاز

خیلی از مجریان عملیات های ساختمانی می ‌کوشند تا با خرید میکسر بتن در حجم های بالا باعث افزایش سرعت کار در پروژه های خود باشند. اگر فکر می کنید که حجم بسیار میکسر بتن در حین عملیات های ساختمان سازی، مادامیکه زمان بتن ریزی فراهم نشده است، دست و پا گیر خواهد شد، مطمئن باشید در زمان استفاده نیز این دست و پا گیر شدن را احساس می کنید. چرا که نگاه شما بر یک تجهیز استراتژیک ساختمانی یک نگاه مازاد است و این قطعاً یک نگاه حرفه ‌ای نخواهد بود.

بتونیر گازوئیلی مجهز به موتور مارگو

نیاز یا عدم نیاز به بتونیر هنگام اتمام پروژه:

 •      عدم نیاز به میکسر بتن در انتهای پروژه: یکی از مهمترین دلایل اجاره میکسر بتن در مقابل خرید میکسر بتن، برآوردی است که صاحب پروژه ساختمان سازی از آینده کار دارد. مثلاً می گوید پس از اتمام این عملیات ساختمانی دیگر نیازی به داشتن میکسر بتن ریزی وجود ندارد. از این رو حالا که در ابتدای عملیات ساخت هستیم، چرا زحمت خرید میکسر بتن را بر خود وارد سازیم؟ این یک استدلال منطقی است. وقتی قرار است در انتهای کار نیازی به یک دستگاه نباشد و می شود در شرایط اجاره از آن بهره مند شد، چرا خرید آن را یک امر حتمی و یا ضروری دانست؟

تولید بتونیرهای مختلف داخل کارگاه

واقعیت آن است که اگر شما خرید میکسر بتن را تنها برای یک عملیات ساختمان ‌سازی می خواهید و پس از آن نیازی به آن ندارید، شاید با اجاره هدف شما تامین باشد؛ اما بتونیر با چنین مصرف کمی هم یک دستگاه مستهلک نیست. شما می توانید در انتهای پروژه در صورت عدم نیاز به دستگاه، فروش میکسر بتن خود را در الویت قرار دهید. آیا این بهتر نیست که همراه با خرید میکسر بتن در ابتدای کار و فروش میکسر بتن در انتهای عملیات ساختمان ‌سازی، خیال خود را از حضور همیشگی این دستگاه با اهمیت آسوده سازید تا اینکه برای هر بار عملیات بتن ریزی در ساختمان مذکور، اقدام به اجاره بتونیر نمایید؟

تعهد در قبال تعمیر و نگهداری بتونیر:

 •      تعهدی در قبال تعمیرات و نگهداری متوجه پروژه نمی باشد: برخی فکر می‌ کنند که همراه با اجاره میکسر بتن، تعهد خاصی در قبال تعمیرات و نگهداری از آن ندارند و بار این هزینه ‌ها از دوش پروژه برداشته خواهد شد؛ اما آیا می ‌توان یک دستگاه را اجاره کرد و در قبال سلامت آن به عنوان یک امانت حساسیت به خرج نداد؟

از سوی دیگر اگر در حین عملیات بتن ریزی ساختمان، دستگاه مذکور خراب شود، آیا می توانید بگویید که شرکت صاحب بتونیر باید بیاید و خدمات تعمیر و نگهداری را به انجام رساند؟ اگر این انتظار را دارید، قطعاً با بار مالی مضاعف ناشی از حجم قابل توجه بتن خراب شده و یک عملیات ناقص در بتن ریزی مواجه خواهید بود. بهتر است از همان ابتدای کار با خرید میکسر بتن خیال خودتان را از هر جهت آسوده سازید. به این ترتیب که دستگاه مال خودتان است و تمام مسئولیت های آن نیز پای خودتان بماند.

ساخت بتن با بتونیر فرمان بزرگ

ضرورت در خرید میکسر بتن، نگاهی در آن سوی ماجرا

از مجرای افراد علاقه ‌مند در اجاره دستگاه میکسر بتن که عبور کنیم، در آن سوی ماجرا عده ‌ای هستند که می ‌خواهند همراه با خرید میکسر بتن به اصطلاح خیال خودشان را از هر جهت آسوده سازند. این عده جدا از دلایل نصفه و نیمه و تقریباً موجه که در ابتدای مقاله قید کردیم، برخی دلایل مستحکم و غیرقابل انکار به جهت خرید میکسر بتن دارند. مانند:

سرعت بالای مخلوط کن بتن:

سرعت عمل حرف اول را می ‌زند: عملیات بتن ریزی ساختمان شوخی بردار نیست. چرا که بتن ماده ای شوخی بردار نیست. تا وقتی در فاز سیالی خود است، روان است و انعطاف پذیر؛ اما وقتی سفت می شود، دیگر به این سادگی ها شکسته نمی شود. از طرفی در ساخت بتن باید سرعت عمل وجود داشته باشد. حجم بسیاری از کارگران، مهندسان، تجهیزات و حتی خدمات شهری منتظر رسیدن بتن در حین عملیات هستند. آیا می شود این اندازه دقت و توجه در سرعت کار را با ریسک اجاره میکسر بتن مقایسه نمود؟ آیا خرید میکسر بتن و حضور آن در جمع تجهیزات پروژه ساختمان سازی نمی ‌تواند تضمین قطعی در اجرای بسیار سریع در کار باشد؟

بتونیر 400 لیتری دنده زیر دنده فولاد

نیاز مداوم به میکسر بتن:

مگر فقط می ‌خواهیم یکبار ساخت و ساز کنیم: این حرف را بسیاری از استاد کاران و پیمانکاران در عملیات ‌های بتن ریزی می گویند. برای آنها که بتن همه زندگی شده است و هر روزشان در هر عملیات ساختمانی باید بتن ریزی داشته باشند، نبود میکسر بتن مساوی با فاجعه خواهد بود. چطور می ‌شود کار کسی بتن ‌ریزی باشد و در جمع تجهیزاتش خبری از میکسر بتن نباشد؟ خرید میکسر بتن جدا از تمام علت ها و معلولها، برای این دست از افراد از نان شب هم واجب ‌تر است.

   مرتب‌سازی مقالات:

  • پیش‌فرض
  • جدید‌ترین
  • پربازدیدترین
  • بیشترین امتیاز

   جدید‌ترین مقالات:

  مشاهده مقالات بیشتر
  دیدگاه خود را در مورد این مطلب بنویسید:
  کاربر میهمان

  تایید و ارسال
  انصراف
  دیدگاه کابران:
   نمایش دیدگاه‌های بیشتر