خرید و مشاوره فنی: 33521405-026

پمپ دنده ای چیست؟

طرز کار پمپ هیدرولیک دنده ای

فهرست مطالب

پمپ دنده ای هیدرولیک

اگر برای تعریف پمپ هیدرولیک دنده ای به دیکشنری مریام-وبستر مراجعه کنیم با تعریف زیر مواجه می شویم:

” پمپی متشکل از دو محور در حال گردش که سیال از یک سو وارد آن شده و از سوی دیگر یعنی خروجی پمپ از آن خارج می شود”

 پمپ هیدرولیک دنده ای چه مشخصاتی دارد؟

 • اجزای پمپ کننده در این نوع پمپ ها به شکل چرخ دنده اند.
 • در فشارهای تا ۲۵۰ بار کار می کنند.
 • در فشارهای بالا صدای زیادی تولید می کنند.

پمپ هیدرولیک دنده ای چگونه کار می کنند؟

پمپ هیدرولیک دنده ای (دنده خارجی) از دو شفت محرک و متحرک تشکیل شده است. شفت محرک به وسیله کوپلینگ به الکتروموتور یا موتور احتراق داخلی متصل است. به محض روشن شدن مدار، با چرخش شفت محرک،شفت متحرک را هم می چرخاند. بعد از دوران شفت محرک، در جایی که دندانه های دو چرخ دنده از هم دور می شوند ازدیاد حجم به وجود آمده و روغن از مجرای مکش (مجرای آبی رنگ در شکل ) یعنی مجرای بزرگتر پمپ وارد پمپ می شود. در ادامه کار روغن از جهت شعاعی چرخ دنده ها به سمت مجرای فشار (قسمت قرمز رنگ در شکل بالا) در جایی که دندانه های چرخ دنده با هم درگیر شده می رود و به خط فشاری مدار هیدرولیک تزریق می شود. پمپ های دنده ای در دسته بندی پمپ های دبی ثابت قرار گرفته و به علت سازگاری با سیالات مختلف و قیمت مناسب آن از پمپ های پر مصرف در صنایع مختلف می باشد.

طرز کار پمپ هیدرولیک دنده ای

 اجزای تشکیل دهنده یک پمپ دنده ای هیدرولیک

اجزای پمپ هیدرولیک دنده ای

شماره قطعهنام قطعه
۱پیچ های شش گوش
۲واشر ها
۳آب بند شفت
۴درپوش جلو
۵پین
۶آب بند V شکل
۷گسکت
۸محافظ حرارت گیر
۹پلیت پوششی
۱۰اُرینگ
۱۱بخش مرکزی پمپ
۱۲شفت متحرک
۱۳شفت محرک هزارخاری
۱۴خار
۱۵شفت محرک (نوع تک خار)
۱۶پلیت فشاری
۱۷اُرینگ قالب گیری شده
۱۸درپوش عقب
۱۹رلیف ولو
۲۰فلو کنترل
۲۱درپوش انتهایی

جدول عیوب احتمالی در یک پمپ هیدرولیک دنده ای، علت آن و راه رفع عیب 

مشکلعلت مشکلراه حل
پمپ با سر و صدای بالایی کار می کندروغن به حد کافی به پمپ نمی رسدمخزن را پر کنید
روغن سنگین است (ویسکوزیته بالایی دارد)روغن با ویسکوزیته مناسب جایگزین روغن قبلی کنید
نشت هوا در خط مکشخطوط لوله کشی را چک کنید
خط مکش تا حدی مسدود شده استخط مکش را تمیز کرده و از عدم وجود شی خارجی اطمینان حاصل نمایید
روغن کف می کند (پدیده foaming)پمپ دچار کاویتاسیون شده استمخزن یا مبدل حرارتی را چک کنید
وجود آب در روغن
پمپ یا روغن بیش از اندازه گرم می شودروغن ارسالی به پمپ ویسکوزیته پایینی دارد (رقیق است)روغن را تخلیه سپس روغن با ویسکوزیته مناسب جایگزین کنید
روغن کثیف و آلوده شده استروغن را تخلیه سپس فیلتر را تمیز کرده و روغن تمیز بریزید
بروز پدیده کاویتاسیونمخزن را پر کنید

روغن با ویسکوزیته مناسب جایگزین روغن قبلی کنید

خطوط لوله کشی را چک کنید

عدم تراز بودن شفت محرک با شفت متحرکعلائم را چک کنید
وجود بار محوری از سمت شفت متحرک روی شفت محرکمیزان لقی انتهای شفت ها را چک کنید
فشار شکن مدار بای پس می کندتنظیمات رلیف ولو را بررسی کنید
دبی پایین استکاویتاسیون در پمپبیان شد
کف کردن روغنبیان شد
رلیف ولو نشتی داردرلیف ولو را چک کنید
پایین بودن سرعتالکتروموتور را چک کنید
داغ شدن روغندما را چک کنید
عدم ایجاد فشارخراب شدن رلیف ولوچک کرده و در صورت لزوم یک جایگزین نو قرار دهید
عدم وجود روغن به حد کافیمخزن را پر کنید

  مرتب‌سازی مقالات:

 • پیش‌فرض
 • جدید‌ترین
 • پربازدیدترین
 • بیشترین امتیاز

  جدید‌ترین مقالات:

مشاهده مقالات بیشتر
دیدگاه خود را در مورد این مطلب بنویسید:
کاربر میهمان

تایید و ارسال
انصراف
دیدگاه کابران:
نمایش دیدگاه‌های بیشتر