خرید و مشاوره فنی: 33521405-026

بتن ریزی در هوای سرد

فهرست مطالب

بتن ریزی در هوای سرد نیاز به رعایت قواعد و دستورات خاصی است. در صورت عدم توجه به اصول مهندسی در هنگام بتن ریزی در هوای سرد، باید منتظر ایجاد تنش‌ هایی شدید در بطن بتن باشید. تنش هایی که می توانند به راحتی باعث ترک خوردن اعماق بتن باشند.

بایدها و نبایدهای بتن ریزی در هوای سرد

بتن از جمله متریال های بسیار سرسخت در ساختمان سازی های مدرن است. متریالی که می ‌تواند سال ‌ها بدون کوچکترین نقصانی همراه با استحکامی قابل توجه عمری طولانی داشته باشد. البته این متریال سرسخت ساختمانی در مراحل مقدماتی درست در زمانیکه باید تشکیل شود، مراقبت ‌های ویژه ‌ای را طلب می ‌کند. به هر صورت بتن متریالی است که با اختلاط آب و سیمان و ماسه در کنار شن ایجاد خواهد شد. هر گونه بی نظمی و یا به هم خوردن تعادل در این اختلاط می تواند در کیفیت نهایی بتن تاثیرات منفی بگذارد. گاها پیش می آید که این تأثیرات منفی تا آن اندازه غیرقابل قبول است که باید قید بتن تولید شده را بزنیم. یکی از این حساسیت ها در امر بتن ریزی زمانی است که با افت شدید دما مواجه هستیم. بتن ریزی در هوای سرد نیاز به رعایت قواعد و دستورات خاصی است. در صورت عدم توجه به اصول مهندسی در هنگام بتن ریزی در هوای سرد، باید منتظر ایجاد تنش‌ هایی شدید در بطن بتن باشید. تنش هایی که می توانند به راحتی باعث ترک خوردن اعماق بتن باشند.

در انجام فعالیت های ساختمانی واقعاً نمی توان این فعالیت ها را منوط به روز های گرم سال نگهداشت. این یک واقعیت است که ساختمان سازی یک عملیات زمانبر بوده و چه بخواهید و یا نخواهید، در طول ساخت هر ساختمانی این احتمال وجود دارد که در فصل سرد سال نیاز به تداوم کار داشته باشید. در این حالت است که بتن ریزی در هوای سرد امری اجتناب ناپذیر خواهد شد. از این رو لازم است که هر اهل فنی برای رسیدن به ساختاری استاندارد و مستحکم در بنا های ساختمانی خود، اصول بتن ریزی در هوای سرد را فرا گرفته و آن را به درستی به انجام رساند.

بتن ریزی در هوای سرد چه مشکلاتی دارد؟

قبل از پرداختن به قواعد کلی و مهندسی در عملیات ‌های بتن ریزی با ماله پروانه ای و یا هر ابزار دیگری در هوای سرد، بهتر است اندکی در باب چرایی این حساسیت صحبتی داشته باشیم. اینکه چه چیزی در هوای سرد می تواند تا این اندازه دردسرآفرین شود که نیاز شده است برای رهایی از آن، قواعد و قوانین خاصی تدوین شود.

دردسر های بتن ریزی در هوای سرد وقتی خودش را نشان می دهد که بدانید تقریباً یک سوم وزن بتن در زمان اختلاط را آب تشکیل می ‌دهد. آب یک عنصر کلیدی در ایجاد بتن است و هر گونه بی نظمی در شرایط ایده ‌آل آن، خطر به هم خوردن ساختار مطلوب بتن را به دنبال خواهد داشت. ماجرا زمانی بحرانی خواهد شد که بدانیم آب یک عنصر به شدت حساس به دما است و در دما های پایین کاملا ماهیت فیزیکی خود را از دست می دهد. به طور ساده یخ می زند. یخ زدن آب در حین عملیات بتن ریزی مانع از اختلاط مطلوب خواهد شد و در نتیجه بتنی با سطح کیفیت بسیار نامرغوب حاصل خواهد گشت.

بتن ریزی با ماله پروانه ای و یا هر ابزار دیگری در هوای سرد اگر همراه با قواعد تدوین شده نباشد، منجر به یخ زدگی آب و در نهایت ایجاد ترک هایی در سطح و عمق بتن خواهد بود. بتن حاصله به شکل پولکی در خواهد آمد و در مدت زمانی کوتاه اثرات فرسایشی در آن به خوبی نمایان خواهد شد.

این احتمال از دست رفتن کیفیت بتن ریزی در هوای سرد، زمینه ‌ساز تدوین برخی از قوانین شده است. قوانینی که گاهاً در حد توصیه هستند و گاها تاکید اکید دارند. مثلاً توصیه شده است که در صورت امکان از بتن ریزی در هوای سرد آن هم در دما های زیر ۵ درجه سانتیگراد ممانعت به عمل آید. برای این توصیه هیچ منع قانونی در نظر نگرفته اند؛ اما در ادامه قید می ‌شود که اگر لازم است در دما های زیر ۵ درجه سانتیگراد اقدام به بتن ریزی در هوای سرد داشته باشید، در تمام مراحل بتن ریزی باید بتوانید درجه حرارت جسم بتن را در دمای بالاتر از ۵ درجه سانتیگراد قرار دهید.

اصول حاکم بر بتن ریزی در هوای سرد

همان گونه که قید شد، توصیه شده است که برای دما های زیر ۵ درجه سانتیگراد بتن ریزی در هوای سرد صورت نگیرد؛ مگر آنکه بتوان به نوعی دمای تمام مراحل ساخت تا توزیع بتن و حتی پس از آن را بالاتر از ۵ درجه سانتیگراد نگه داشت.

دلیل این حساسیت ها در عدم واکنش هیدراتاسیون سیمان در همراهی با آب سرد در دما های بسیار پایین است. جدا از مقوله یخ زدگی آب، سیمان نمی تواند واکنش های لازم با آب را در دما های پایین داشته باشد. حتی اگر آب مورد استفاده کاملاً روان و عاری از هر گونه یخ‌ زدگی باشد. به این دلیل است که بتن ریزی در هوای سرد در نهایت منجر به خلق بتنی است که به راحتی خرد می ‌شود.

یک راه ‌حل مهندسی و کاملاً علمی برای مواجه بودن با این مشکل می ‌تواند استفاده از ضدیخ بتن باشد. البته استفاده از ضدیخ بتن باعث خواهد شد تا آب در تمام مراحل بتن ریزی در هوای سرد به حالت انجماد نرسد؛ اما این ضدیخ بتن قادر نخواهد بود که دمای آب را بالا نگه دارد.

اینکه آب منجمد نمی شود، دلیل بر دمای مطلوب آن نیست. در استفاده از ضدیخ بتن فقط دمای انجماد آب را پایین خواهیم برد تا حالت یخ ‌زدگی حاصل نشود؛ اما همچنان خطر عدم واکنش پذیری مطلوب سیمان با آب در دما های کمتر از ۵ درجه سانتیگراد در حین عملیات های بتن ریزی در هوای سرد کلیت ماجرا را تهدید خواهد کرد. از این رو باید راه حلی در جهت مقابله اصولی با افت دمای بتن در شرایط بحرانی در نظر داشت. مقابله ‌ای که در استفاده از ضدیخ بتن تنها آغاز شده است و پس از عملیات های بتن ریزی در هوای سرد پیگیری خواهند شد.

عملیات ‌های مهندسی شده در مقابله با افت دمای بتن:

در ساخت بتن زمانیکه می ‌خواهیم عملیات بتن ریزی در هوای سرد داشته باشیم، در مرحله ساخت بتن می توان با استفاده از ضدیخ بتن خطر انجماد آب را از میان ببرد؛ اما برای سرعت بخشیدن به واکنش های شیمیایی سیمان لازم است تا عمل آوری بتن هر چه سریعتر به انجام رسد. مثلا اگر قرار است که بتن در سطح کار توسط یک ماله پروانه ای مسطح گردد و یا آنکه نیاز در استفاده از شمشه ماله می باشد، باید این عملیات‌ ها به سرعت صورت گیرد. از طرفی باید همراه با گرمایش های نقطه ای سعی در نگه داشتن دمای کل بتن در فضای بالاتر از ۵ درجه سانتیگراد داشت.

سرعت عمل برای انجام اموراتی مانند ویبره زنی بتن و یا استفاده از ماله پروانه ای، شمشه ماله و... برای تکمیل عملیات های بتن ریزی در هوای سرد بسیار ضرورت دارد. این عملیات ‌ها باید در همراهی با گرمایش های نقطه ای که می توانند دمای کل بتن را بالاتر از ۵ درجه نگه دارند همراه شوند.

اما پس از عملیات دستگاه‌ هایی مانند ماله پروانه ای و یا شمشه ماله که تقریباً کار بتن ریزی را به انتها خواهند رساند، نمی توان بتن را به حال خود رها نمود. گرمایش نقطه‌ ای باید حداقل تا ۲۴ ساعت پس از عملیات بتن ریزی در هوای سرد همراه کار بماند؛ پس اگر این خطر وجود دارد که این گرمایش را نتوان به مدت طولانی و کاملاً اصولی تامین ساخت، لازم است در همراهی با ضدیخ بتن به نوعی عدم یخ زدگی تا ۲۴ ساعت آینده پس از عملیات بتن ریزی را تضمین نمود.

مشکلات بتن ریزی در هوای سرد:

یکی از عمده مشکلات بتن ریزی در هوای سرد، عدم تهیه ضدیخ بتن مرغوب می باشد. متاسفانه شاهد تولید این متریال حساس و استراتژیک در سطح بازار به شکل زیرزمینی هستیم. تولیداتی که خارج از استاندارد و کاملاً متفرقه همراه با قیمتی نازل در سطح بازار دست به دست می‌ شود و در هر بار استفاده خطر نابودی استحکام یک سازه را به دنبال خواهند آورد. یکی دیگر از مشکلات در استفاده از ضدیخ بتن، به کار گیری از ترکیبات نمک طعام به عنوان ضدیخ بتن می باشد. نمک اگر چه می ‌تواند به خوبی باعث عدم یخ زدگی آب در بطن بتن باشد؛ اما در نهایت باعث فرسایش میلگرد های مانده در بتن های مسلح خواهد شد. چرا که نمک، آب بتن را در حالتی الکترولیتی برده و میلگرد های مانده در بتن یک سوی این الکترولیت خواهند شد.

ضدیخ بتن مرغوب به جهت تکمیل عملیات های بتن ریزی در هوای سرد بر پایه ترکیبات الکلی و نیتریتی تهیه می شوند. ترکیباتی که عاری از هر گونه خسارت بر بتن و میلگرد های مانده در آن خواهند بود.

دستورالعمل ‌هایی مقدماتی در هنگام بتن ریزی در هوای سرد

 •         استفاده از سیمان های تیپ ۳ و یا زود گیر تا بتوان سرعت تشکیل بتن را افزایش داد.
 •         استفاده از ضدیخ بتن با کیفیت بالا.
 •         گرم نگه داشتن سطح قالب ها، آرماتور ها و عاری نمودن آنها از برف و یخ.
 •         پوشاندن کامل بتن در انتهای کار همراه با برزنت و یا نایلون
 •         عدم نگهداری مصالح در هوای سرد و یا در مواجه با باد و رطوبت های زمستانی

در نظر داشته باشید که رعایت هر یک از این اصول به تنهایی کفایت نتیجه مطلوب به جهت بتن ریزی در هوای سرد را نخواهد داشت. بتن ریزی در هوای سرد نیازمند به یک برنامه تدوین شده و کاملا مهندسی است. برنامه ای که در آن پیش بینی همه جوانب کار همراه با حساسیت های بالایی شده باشد.

   مرتب‌سازی مقالات:

  • پیش‌فرض
  • جدید‌ترین
  • پربازدیدترین
  • بیشترین امتیاز

   جدید‌ترین مقالات:

  مشاهده مقالات بیشتر
  دیدگاه خود را در مورد این مطلب بنویسید:
  کاربر میهمان

  تایید و ارسال
  انصراف
  دیدگاه کابران:
   نمایش دیدگاه‌های بیشتر